CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG- 0305729654

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG- 0305729654
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HUNG KING INSURANCE CORPORATION
Địa chỉ:
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1,TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:
0305729654
Ngành nghề chính:
1 Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật
2 Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
3 Kinh doanh bảo hiểm gốc: – Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người – Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại – Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không – Bảo hiểm xe xơ giới – Bảo hiểm cháy nổ – Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của thân tầu – Bảo hiểm trách nhiệm chung – Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính – Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
4 Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown