BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Nghe An Traditional Medicine Hospital
Địa chỉ: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 1, Tue Tinh Street, Vinh City, Nghe An Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Nguyễn Văn Hải
Mã số thuế: 2900329055-009
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN

EnglishVietnamUnknown