BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN

Tên công ty – Mã số thuế:
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Nghe An Traditional Medicine Hospital
Địa chỉ:
Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
1, Tue Tinh Street, Vinh City, Nghe An Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Văn Hải
Mã số thuế:
2900329055-009
Ngành nghề chính:
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top