Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là gì?

Trong thị thực Mỹ có câu này “Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year”, vậy Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là gì, có ý nghĩa gì? nhiều người thắc mắc, nếu không khéo chúng ta sẽ không diễn đạt được ý chính của câu này. Xem hình bên dưới để chúng ta dễ thấy, chú ý chữ trong khung xanh dương.

upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là gì
Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là gì?

Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là gì

Để hiểu câu Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là gì, chúng ta đi vào phân tích câu

Upon endorsement: với sự xác nhận/chứng thực

Ví dụ: Upon those terms: với những điều khoản/điều kiện đó

I511 : thẻ thường trú nhân hay thẻ xanh được cấp bởi Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ hay gọi tắt là Sở di Trú (sở di trú tiếng Anh là USCIS  – United States Citizenship and Immigration Services)

Như vậy, Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year tạm dịch là “Với sự chứng thực, (thị thực này) được dùng (được xem) là thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) tạm thời chứng minh tình trạng thường trú nhân trong thời gian 1 năm”.

Nếu bạn có đóng góp ý kiến về Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là, hãy Bình luận bên dưới. Xem thêm Các Thuật Ngữ Di Trú Mỹ của Sở di trú Mỹ USCIS.GOViv case number là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top