UEN Singapore là gì?

UEN Singapore là gì? UEN là viết tắt của Unique Entity Number, là mã số định doanh công ty, tuy nhiên, UEN Singapore thường được biết đến là Mã số đăng ký kinh doanh hoặc số đăng ký công ty, tức mỗi công ty được Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp Singapore (ACRA) quản lý và cấp. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về UEN Singapore. Xem chữ khung đỏ ở hình bên dưới.

Administration for Industry and Commerce (AICs) là gì?

BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì?

UEN Singapore là gì

UEN Singapore là gì?

UEN có thể hiểu là Mã số đăng ký kinh doanh của Việt Nam (Business registration number) hay Company number.

Công dụng của UEN Singapore là gì?

  • Mã UEN là duy nhất, một doanh nghiệp chỉ được cấp một mã số UEN, không doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào, trường hợp đổi tên đi nữa, thì mã số UEN Singapore vẫn không thay đổi. (Nghĩa là tên đổi, mã số định doanh công ty vẫn không đổi).
  • UEN để giao dịch với các cơ quan chính phủ của Singapore.
  • Mã UEN được ghi trên giấy phép, chứng nhận hay bất kỳ giấy tờ nào khác để xác định là giao dịch đúng với công ty đó.

Như vậy UEN Singapore là mã số đăng ký doanh nghiệp hay số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, là số duy nhất để Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp Singapore (ACRA) quản lý.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top