Trắc nghiệm giới từ A2

Trắc nghiệm giới từ - Trình độ A (2)

Đây là các câu hỏi được Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt sưu tầm để giúp các bạn củng cố cách dùng giới từ một cách nhanh nhất. Thông qua các câu hỏi, giúp các bạn nhớ được phần nào những gì đã học trước đây. Các bạn có thể đóng góp câu hỏi/trả lời qua email phungocviet03@gmail.com hoặc info@dichthuat.org ( https://dichthuat.org).
Start
Congratulations - you have completed Trắc nghiệm giới từ - Trình độ A (2). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
End
Return

Để phân biệt cách sử dụng từ đúng từ sai (right wrong words), hãy gõ từ cần phân biệt vào khung search ở trên cùng (tại banner trên cùng)

Trắc nghiệm giới từ A2
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}