Tin tức

Hướng dẫn cách dùng LEARNING ENGLISH

Như những phần trước giới thiệu, công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách dùng Từ đúng từ sai, cũng như Tiếng Anh qua bài hát và Tài liệu văn phạm tiếng Anh. Từ gốc trên phải của website, click chọn …

Công ty dịch thuật Bình Thạnh, TP.HCM

Định vị ban đầu Bình  Thạnh là địa lợi của mình, Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt đã quyết tâm bám lấy Bình Thạnh và xem đây là địa điểm lý tưởng để phát triển công ty dịch thuật Bình Thạnh của mình. Công ty dịch thuật …

Trung tâm dịch thuật

Dịch thuật PNVT rất tự hào và vinh dự vì đã đi đúng hướng lĩnh vực dịch thuật mà mình đã vạch ra từ lúc thành lập: Trung tâm dịch thuật chuyên nghiệp chất lượng cao với giá thành hợp lý. Nói đến Trung tâm dịch thuật, quý …

Dịch thuật văn bản

Dịch thuật văn bản ngày nay được nhiều người thực hiện bởi trong quá trình hội nhập, một người biết thêm một ngoại ngữ là một lợi thế. Tuy nhiên, công việc dịch văn bản không hề dễ dàng nếu không nói là không thể làm tốt khi …

Công ty dịch thuật TPHCM

Phú Ngọc Việt là công ty dịch thuật TPHCM Từ buổi sơ khai hình thành và phát triển đến này, Ban lãnh đạo công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt luôn xác định hướng đi đúng đắn của mình và là kim chỉ nam suốt quá trình hoạt …