Tin tức

English for Everyday Activities

01-First-thing-in-the-morning Press Release goes in here. 02-Brushing-Your-Teeth-Flossing.mp3 03-Taking-a-shower.mp3 04-Getting-Dressed-A-man.mp3 05-Getting-Dressed-A-woman.mp3 06-Making-a-bed.mp3 07-Making-coffe-Making-tea.mp3  

Để dạy – học tốt trọng âm tiếng Anh

GD&TĐ – Theo cô Nguyễn Thị Đam (Trường THPH Bỉm Sơn, Thanh Hóa), kiến thức ngôn ngữ nói chung, kiến thức về trọng âm Tiếng Anh nói riêng đang được dạy trong chương trình THPT chỉ ở mức độ thực hành, không giải thích. Học sinh chỉ cần nghe …