Tin tức

Bản dịch hoàn hảo là bất khả

“Sự hoàn hảo của một bản dịch là bất khả”, đó là khẳng định của TS Phùng Ngọc Kiên. Ảnh minh họa > Dịch tiếng Nga > Dịch tiếng Nhật > Dịch thuật công chứng quận 1 TS Kiên đã phát biểu như vậy tại hội thảo quốc …

English for Everyday Activities

01-First-thing-in-the-morning Press Release goes in here. 02-Brushing-Your-Teeth-Flossing.mp3 03-Taking-a-shower.mp3 04-Getting-Dressed-A-man.mp3 05-Getting-Dressed-A-woman.mp3 06-Making-a-bed.mp3 07-Making-coffe-Making-tea.mp3