Tin tức

Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định về thực hiện luật công chứng

Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư Pháp ban hành thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Thông tư này quy định về bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề công chứng; đào tạo nghề công chứng; khóa bồi dưỡng nghề công chứng; bồi …

Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Dịch tiếng Việt sang tiếng Đài Loan, tiếng Trung phồn thể giấy tờ cá nhân

Bạn đang có giấy tờ, văn bản cá nhân (bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ các loại, thẻ học sinh – sinh viên, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp, giấy tờ xác nhận kết hôn, giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy khám nghiệm tử thi, …

Dịch tiếng Việt sang tiếng Đài Loan, tiếng Trung phồn thể giấy tờ cá nhân

Scroll to Top