Tin tức

Bản scan có công chứng được không?

Bản scan có nội dung thông tin giống với bản chính khi được in màu. Vậy bản scan có công chứng được không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Theo Luật Công chứng 2006, 2014 thì công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành …

Sửa lỗi Page actions are temporarily disabled

Sửa lỗi Page actions are temporarily disabled là lỗi xảy ra kể từ ngày 14/10/2020 trở đi, lúc đó các seoer hay nhà phát triển website không thể thực hiện “Tạm thời bạn không thể thực hiện các hành động trên trang”, hiện tượng này là gì? và …
EnglishVietnamUnknown