thong-tu-so-157-2016-tt-btc-quy-dinh-thu-phi-hop-phap-hoa-lanh-su

Thông tư số 157/2016/TT-BTC quy định thu phí hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư số 157/2016/TT-BTC quy định thu phí hợp pháp hóa lãnh sự

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown