thong-tu-so-06-2015-tt-btp-ve-thi-hanh-luat-cong-chung

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown