tcvn-8641-2011-cong-trinh-thuy-loi-ky-thuat-tuoi-tieu-nuoc-cho-cay-luong-thuc-va-cay-thuc-pham

TCVN 8641: 2011 - CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KỸ THUẬT TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

TCVN 8641: 2011 – CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KỸ THUẬT TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown