tcvn-5438-2004-ve-xi-mang-thuat-ngu-va-dinh-nghia

TCVN 5438:2004 Về Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5438:2004 Về Xi măng – Thuật ngữ và định nghĩa

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown