Số lượng phòng công chứng tư và công chứng viên tại TPHCM

Theo thống kê từ 1/1/2015, số lượng phòng công chứng tư và số lượng công chứng viên hành nghề ở phòng công chứng tư để đáp ứng số lượng công việc liên quan công chứng.

TP HCM có 52 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 7 phòng công chứng và 45 văn phòng công chứng, với 247 CCV hành nghề. Các tổ chức hành nghề công chứng tại TP được phân bổ tương đối đều về địa lý, gắn kết với địa bàn dân cư, đáp ứng được nhu cầu công chứng ngày càng tăng và đa dạng của người dân.

Trong năm 2014, các tổ chức hành nghề công chứng tại TP đã thực hiện được 777.655 việc công chứng, tăng 0,6% so với năm 2013. Trong đó, các phòng công chứng đã thực hiện 233.167 việc và văn phòng công chứng thực hiện 544.488 việc.

Tuy nhiên còn khi vào thực tế, công việc công chứng có giải quyết được những ắc tách hay không hay còn phát sinh thêm những chồng chéo chỉ có thời gian mới trả lời được.

Xem thêm Dịch tiếng Tây Ban Nha, dịch tiếng Campuchia, dịch vụ visa nhanh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top