no-one-nobody-not-anyone-anybody

phan biet cach dung no one/nobody, not anyone/anybody

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown