Nghị định tiếng Anh là gì? Thông tư tiếng Anh là gì?

2 thuật ngữ nghị định và thông tư thường xuất hiện trong các văn bản pháp luật, vì vậy biên dịch phải biết Nghị định tiếng Anh là gì? Thông tư tiếng Anh là gì? để dịch văn bản luật cho chính xác.

Công ty dịch thuật uy tín tại tphcm

Phí dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM

nghị định tiếng anh là gì

Thông tư là gì nghị định là gì?

Nghị định là văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành, có giá trị pháp lý cao nhất, chỉ dưới Hiến pháp, luật và pháp lệnh. Trong khi thông tư là văn bản pháp luật do Bộ hay cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định của chính phủ.

Nghị định tiếng Anh là gì?

Nghị định tiếng Anh là decree, decree có thể làm danh từ và động từ.

Ví dụ: Nghị định 111/2016 về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài –> Decree No. 11/2016/NĐ-CP regarding issuance of a work permit for foreigners

Trong khi directive là chỉ thị? Chỉ thị là văn bản pháp luật để hướng dẫn cấp dưới thực hiện.

Thông tư tiếng Anh là gì?

Thông tư tiếng Anh là Circular, circular có thể dùng như danh từ, còn tính từ thì mang nghĩa khác (i/ hình tròn như circular movement; ii) thông tư, thông tri như circular letter)

Như vậy nghị định tiếng Anh là Decree, trong khi thông tư tiếng Anh là circular. Bạn hãy bình luận bên dưới bài viết này.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top