nghi-dinh-111-2011-nd-cp-ve-chung-nhan-hop-phap-hoa-lanh-su-ban-hanh-ngay-5-12-2011

nghi-dinh-111-2011-nd-cp-ve-chung-nhan-hop-phap-hoa-lanh-su-ban-hanh-ngay-5-12-2011

Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự ban hành ngày 5/12/2011, hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown