Từ đúng từ sai

Từ đúng từ sai trong Tiếng Anh giúp bạn dùng chính xác thuật ngữ tiếng Anh thông qua những ví dụ cụ thể, những kết luận đúc kết từ những ví dụ, từ đó dùng chính xác từ trong từng ngữ cảnh.

pronunciation, accent

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pronunciation, accent. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây …

pronunciation, accent

pronounce, say, call

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pronounce, say, call. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ …

pronounce, say, call

promise

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt promise. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn …

promise

progressive, gradual

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt progressive, gradual. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây …

progressive, gradual

progress

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt progress. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây …

progress

programme, syllabus, curriculum, program

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt programme, syllabus, curriculum, program. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ …

programme, syllabus, curriculum, program

programme, channel

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt programme, channel. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây …

programme, channel

profit

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt profit. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm …

profit

profile, tread

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt profile, tread. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ …

profile, tread

professor, teacher

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt professor, teacher . Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây …

professor, teacher

process, trial

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt process, trial. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ …

process, trial

Scroll to Top