Translation tips

Kỹ năng dịch tiếng anh sang tiếng việt

Các bạn đang trong ngành dịch thuật, hoặc đơn giản chỉ là đang có dự định dịch một cuốn sách nào đó từ tiếng anh sang tiếng việt, bạn có thể tham khảo những kỹ năng dịch tiếng anh sang tiếng việt đơn giản sau. Nó sẽ giúp các …

Luyện dịch tiếng Anh sang tiếng Việt

Luyện dịch tiếng Anh sang tiếng Việt là một quá trình phức tạp, nó đòi hỏi khả năng nhất định về kiến thức xã hội cũng như hiểu biết chuyên ngành bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Giới thiệu về dịch thuật tiếng Anh sang tiếng Việt …

Nhận thức như thế nào là đúng đắn?

Trong bài trước, chúng ta đã nêu nguyên nhân và giải pháp để đạt chuẩn mực dịch thuật, trong bài này, Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt sẽ chia sẻ và phân tích cụ thể nhận thức đúng đắn là gì, để từ đó sẽ giúp chúng …