Translation tips

Làm thế nào để dịch tiếng anh tốt ?

Bạn không nhớ phải dùng từ ngữ, ngữ pháp gì để diễn đạt ý tưởng khi cần dich tieng anh? Bạn muốn giỏi tiếng Anh thật nhanh? Bạn muốn có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo để dịch một cuốn sách tiếng anh sang tiếng Việt? Dưới …

11 Nguyên tắc khi làm dịch thuật

Khi bắt tay vào công việc dịch thuật, thì  dịch giả mang trách nhiệm làm cầu nối, xóa bỏ những rào cản về ngôn ngữ giữa nguyên tác và bản dịch. Hai dịch giả nổi tiếng Humphrey Davies và Jonathan Wright đã đưa ra những nguyên tắc mà họ cho …