Translation tips

Các quy tắc viết số thành chữ rất hay

Quy tắc viết số hiện nay có nhiều tranh cãi và chưa đi đến thống nhất toàn diện, các quy tắc sau đây được nhiều người đồng tình. Trong bài viết này, từ “diễn giải” nghĩa là viết rõ ra thành chữ, không dùng con số. Quy tắc …

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt xin đưa ra nội dung Thông tư số: 03/2009/TT-BNG, rất hữu ích cho người dịch tiếng Việt sang tiếng Anh. PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009) Bảng hướng dẫn dịch Quốc …

Cách học tiếng Anh có hiệu quả

Một người học giỏi tiếng Anh thì phải biết dich tieng Anh sang tieng Viet,  như vậy mới gọi là thông thao bạn nhé. Đầu tiên hãy xác định xem mình thích hợp với cách học nào Để có được một khả năng thông thạo như vậy bạn …

Phân biệt một số từ trong tiếng anh

Dịch thuật là một công việc không hề đơn giản, những người chuyên dịch thuật cần trau dồi và rèn luyện nhiều kỹ năng để có thể chuyển tải một cách chính xác những gì từ nguyên tác. Rõ ràng việc dich tieng anh sang tieng viet một văn bản …
EnglishVietnamUnknown