Translation tips

Show Posts in

Các quy tắc viết số thành chữ rất hay

Quy tắc viết số hiện nay có nhiều tranh cãi và chưa đi đến thống nhất toàn diện, các quy tắc sau đây được nhiều người đồng tình. Trong bài viết này, từ “diễn giải” nghĩa là viết rõ ra thành chữ, không dùng con số. Quy tắc …

Đặt tên file dịch và gởi file dịch cho PNVT

Gởi đến CTV của PNVT, để thuận tiện quản lý file dịch, CTV vui lòng chú ý cách đặt tên file dịch như sau, đặc biệt là đối với tài liệu gồm nhiều file nhỏ có tên tương tự nhau. Công thức: Tên file dịch = Tên file …

Danh bạ doanh nghiệp PNVT & Google tên công ty

Tên công ty bằng tiếng Anh của công ty thường gây không ít khó khăn cho biên dịch vì tên công ty thường không đăng trên mạng, nên việc tìm tên công ty gặp không ít khó khăn vì làm mất nhiều thời gian. Bài viết này có …