Tiếng Anh qua bài hát

Tiếng Anh qua bài hát. Học tiếng Anh qua những bài hát tiếng Anh hay nhất qua mọi thời đại.

Rehab – Amy Winehouse

Lyric và lời dịch bài hát Rehab | Amy Winehouse Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài hát. Nếu …

Rehab – Amy Winehouse

Quando Quando Quando – Michael Buble

Lyric và lời dịch bài hát Quando Quando Quando | Michael Buble Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài …

Quando Quando Quando – Michael Buble

Only God Knows Why – Kid Rock

Lyric và lời dịch bài hát Only God Knows Why | Kid Rock Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua …

Only God Knows Why – Kid Rock

Kiss From A Rose – Seal

Lyric và lời dịch bài hát Kiss From A Rose | Seal Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài …

Kiss From A Rose – Seal

Just A Dream – Nelly

Lyric và lời dịch bài hát Just A Dream – Nelly Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài hát. …

Just A Dream – Nelly

Yesterday Once More – The Carpenters

Lyric và lời dịch bài hát Yesterday Once More | The Carpenters Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài …

Yesterday Once More – The Carpenters

My Heart Will Go On – Celine Dion

Lyric và lời dịch bài hát My Heart Will Go On | Celine Dion Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh …

My Heart Will Go On – Celine Dion

I don’t wanna say goodbye – Bosson

Lyric và lời dịch bài hát I don’t wanna say goodbye | Bosson Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua …

I don’t wanna say goodbye – Bosson

I Don’t Wanna Cry – Mariah Carey

Lyric và lời dịch bài hát I Don’t Wanna Cry | Mariah Carey Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua …

I Don’t Wanna Cry – Mariah Carey

Girlfriend – Avril Lavigne

Lyric và lời dịch bài hát Girlfriend | Avril Lavigne Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài hát. Nếu …

Girlfriend – Avril Lavigne

Girl You Are My Love – Tokyo Square

Lyric và lời dịch bài hát Girl You Are My Love | Tokyo Square Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://dichthuat.org để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh …

Girl You Are My Love – Tokyo Square

Scroll to Top