Thuật ngữ sưu tầm

Từ vựng về y khoa

Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt xin giới thiệu một số thuật ngữ y khoa, danh sách này sẽ được nhật và bổ sung dần, xin các bạn ghé thăm thường xuyên ANH-VIỆT 1/ Air Purifying Respirator (APR) /ˈres.pɪ.reɪ.tə r / Máy lọc khí thở Mặt nạ …