Thuật ngữ sưu tầm

Thuật ngữ kỹ thuật nói chung

Trong quá trình dịch thuật, chúng tôi xin phép đưa ra danh sách từ vựng, tuy nhiên chỉ mang tính chất tham khảo và còn tùy vào nghĩa thực tế dùng cho mỗi công ty ứng với đặc thù riêng của bản chất sản phẩm công ty đó. …

Từ vựng về y khoa

Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt xin giới thiệu một số thuật ngữ y khoa, danh sách này sẽ được nhật và bổ sung dần, xin các bạn ghé thăm thường xuyên ANH-VIỆT 1/ Air Purifying Respirator (APR) /ˈres.pɪ.reɪ.tə r / Máy lọc khí thở Mặt nạ …