Thuật ngữ sưu tầm

Tên gọi đại học và chức danh: một vài nhầm lẫn

Bài viết này Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt trích từ Nguồn: GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – https://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1325-ten-goi-dai-hoc-va-chuc-danh-mot-vai-nham-lan-), Bài này tuy cũ nhưng còn giá trị cho chúng ta tham khảo. > Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt > Dịch tiếng Trung  sang tiếng Việt > Dịch vụ …

Thuật ngữ kinh tế nói chung

Thực tế thì thuật ngữ kinh tế rất nhiều, tùy tình hình thực tế từng công ty, hay ngân hàng …đứng ở vị trí nào mà dịch tương ứng, Vì vậy những thuật ngữ này chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Các bạn có thể góp …

Thuật ngữ kỹ thuật nói chung

Trong quá trình dịch thuật, chúng tôi xin phép đưa ra danh sách từ vựng, tuy nhiên chỉ mang tính chất tham khảo và còn tùy vào nghĩa thực tế dùng cho mỗi công ty ứng với đặc thù riêng của bản chất sản phẩm công ty đó. …