Thuật ngữ sưu tầm

Bào chế, dược phẩm, y tế

Từ vựng chuyên ngành bào chế, dược phẩm, y tế là một trong những chuyên ngành khó dành cho sinh viên ngành y dược và những biên dịch muốn dịch thuật ngành y dược. Đây là thuật ngữ được chúng tôi sưu tầm. Các bạn có thể đóng …

Trí nhớ – Memory

Từ vựng tiếng Anh về trí nhớ memory, thường là thành ngữ tiếng Anh, nếu hiểu theo nghĩa đen thì không thể nào biết ý nghĩa thật sự của chúng, chỉ có cách học thuộc lòng và hiểu ý nghĩa theo nghĩa bóng thì mới nắm hết ý …

Quảng cáo

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo cũng giống như từ vựng tiếng Anh các chuyên ngành khác. Để dịch tốt tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo, thì người dịch không chỉ nắm vững từ vựng cơ bản trong ngành mà còn phải sử dụng đúng từ, …

Luật sư

Từ vựng tiếng Anh là một trong những vấn đề mà người học quan tâm, nhất là khi gặp phải nhiều từ có cùng nghĩa với nhau. Đơn cử các từ sau: solicitor, lawyer, attorney, barrister, counselor đều có nghĩa là Luật sư. Vậy các từ này được …

Giao thông, phương tiện giao thông

Tiếng Anh được xem là ngôn ngữ quốc tế và để học tiếng Anh người ta thường chia ra thành nhiều chủ đề chẳng hạn như: chủ đề gia đình, trái cây, động vật, thực vật, thực phẩm…Việc học tiếng Anh theo chủ đề sẽ giúp người học …

F&B attendant là gì?

F&B attendant là gì? đây là thuật ngữ liên quan trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, hay dùng cho các khu nghỉ dưỡng. Chữ F& B được viết tắt là Food & Beverage, dịch là ẩm thực. Còn Attendant nghĩa “a person whose job is to be …