Thuật ngữ sưu tầm

KEK KH trong hộ chiếu Hungary là gì?

KEK KH trong hộ chiếu Hungary là gì? Nếu biết rằng đây là cơ quan cấp hộ chiếu Authority thì việc giải mã KEK KH sẽ dễ dàng, vì biết có thể là phòng quản lý cấp hộ chiếu hay cơ quan cấp hộ chiếu gì đó của …

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất (chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm, vãng sanh, dược sư, om mani padme hum, bát nhã tâm kinh…)

Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. Người tu tập …

Vietnam SOC REP, DTA, COR, MyTax Portal là gì?

Vietnam SOC REP, DTA, COR, MyTax Portal là gì? trong hồ sơ thuế của Singapore, phát hành bởi Inland Revenue Authority of Singapore (Cục thuế nội địa Singapore). Bài viết này sẽ giải thích những thuật ngữ này để mang lại thuật ngữ đúng nhất, giúp cho doanh …
EnglishVietnamUnknown