Thuật ngữ sưu tầm

UEN Singapore là gì?

UEN Singapore là gì? UEN là viết tắt của Unique Entity Number, là mã số định doanh công ty, tuy nhiên, UEN Singapore thường được biết đến là Mã số đăng ký kinh doanh hoặc số đăng ký công ty, tức mỗi công ty được Cơ quan quản …

KEK KH trong hộ chiếu Hungary là gì?

KEK KH trong hộ chiếu Hungary là gì? Nếu biết rằng đây là cơ quan cấp hộ chiếu Authority thì việc giải mã KEK KH sẽ dễ dàng, vì biết có thể là phòng quản lý cấp hộ chiếu hay cơ quan cấp hộ chiếu gì đó của …

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất (chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm, vãng sanh, dược sư, om mani padme hum, bát nhã tâm kinh…)

Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. Người tu tập …
EnglishVietnamUnknown