Thuật ngữ sưu tầm

Danh từ quân sự và viết tắt (sưu tầm)

Command and staff: Bộ chỉ huy và tham mưu Headquater: Bộ Tư Lệnh Officers of branches: sĩ quan các ngành Chain of command: Hệ thống quân giai Plan of offensive: Kế hoạch tấn công Fire: Hỏa lực Formation: Đội hình Movement: Di chuyển Battlefield recovery: Thu dọn chiến …

Thống nhất tên giao dịch góp phần tạo nên sức mạnh

Bài viết đưa vào Chuyên mục Thuật ngữ sưu tầm là vì có ích cho biên phiên dịch chúng ta, Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt trích từ https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N10825/Thong-nhat-ten-giao-dich-gop-phan-tao-nen-suc-manh.htm. Những chữ đỏ để chúng ta tham khảo rất hữu ích > Dịch tiếng Anh > Làm hộ …

Tên gọi đại học và chức danh: một vài nhầm lẫn

Bài viết này Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt trích từ Nguồn: GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – https://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1325-ten-goi-dai-hoc-va-chuc-danh-mot-vai-nham-lan-), Bài này tuy cũ nhưng còn giá trị cho chúng ta tham khảo. > Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt > Dịch tiếng Trung  sang tiếng Việt > Dịch vụ …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}