Thuật ngữ sưu tầm

Phật giáo, tín ngưỡng

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng hay các từ vựng tiếng Anh dùng trong chùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch dễ dàng tra cứu các thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng như thọ …

Ban quản lý khu kinh tế tiếng Anh là gì?

Ban quản lý khu kinh tế tiếng Anh là gì? có vài thuật ngữ để chuyển ngữ cụm từ Ban quản lý khu kinh tế, có thể là Economic Zone Authority, hay Management Board of Economic Zones, Economic Zone Management Unit…vậy thuật ngữ nào thường dùng nhất. Ban …

DĐịa chính

Từ vựng chuyên ngành địa chính về quản lý nhà nước về địa giới hành chính, quy hoạch nhà đất…trong bài viết này, chúng tôi sưu tầm về các môn học/ hay từ vựng chuyên ngành địa chính cả tiếng Việt và tiếng Anh Từ vựng chuyên ngành …