Ngữ pháp tiếng Anh

Thì quá khứ đơn – học nhanh trong 5 phút

Thì quá khứ đơn (simple past tense) là thì thường sử dụng nhất trong tiếng Anh vì hầu hết những cuộc hội thoại, tán ngẫu, kể truyện…đều dùng thì quá khứ đơn. Chính vì sự quan trọng của thì quá khứ đơn, nên chúng ta cần phải hiểu …
EnglishVietnamUnknown