Ngữ pháp tiếng Anh

cách dùng đặc biệt của in

3 cách dùng đặc biệt của in (trong tình trạng /tình huống/cảm tưởng)

3 cách dùng đặc biệt của giới từ in (trong, ở trong) để diễn tả ai đó (kẹt) trong tình trạng hoặc tình huống đặc biệt hoặc cảm tưởng một cảm xúc nào đó, hay nói khác đi họ đang trải qua hay bị ảnh hướng bởi điều đó. Chẳng hạn in danger – bị …

3 cách dùng đặc biệt của in (trong tình trạng /tình huống/cảm tưởng)

50 thành ngữ kết hợp với attention

50 thành ngữ kết hợp với attention

Chữ attention đi với các động từ khác nhau sẽ mang nghĩa khác nhau, và attention xuất hiện rất nhiều trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi người học nếu không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Chúng ta cùng xem Tập hợp các thành ngữ kết hợp với attention. …

50 thành ngữ kết hợp với attention

Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh: at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

Giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh (prepositions of time) rất phong phú vì vậy cách dùng giới từ chỉ thời gian sẽ trở nên khó khăn nếu không nắm được quy tắc hay cấu trúc của các giới từ thời gian. Nếu biết được cách sử dụng giới từ chỉ thời gian thì …

Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh: at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

Scroll to Top