LEARNING ENGLISH

UEN Singapore là gì?

UEN Singapore là gì? UEN là viết tắt của Unique Entity Number, là mã số định doanh công ty, tuy nhiên, UEN Singapore thường được biết đến là Mã số đăng ký kinh doanh hoặc số đăng ký công ty, tức mỗi công ty được Cơ quan quản …

KEK KH trong hộ chiếu Hungary là gì?

KEK KH trong hộ chiếu Hungary là gì? Nếu biết rằng đây là cơ quan cấp hộ chiếu Authority thì việc giải mã KEK KH sẽ dễ dàng, vì biết có thể là phòng quản lý cấp hộ chiếu hay cơ quan cấp hộ chiếu gì đó của …
EnglishVietnamUnknown