LEARNING ENGLISH

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Decision No. 09/2015/QD-TTg about the regulation on implementation of the one-stop-shop and inter-agency one-stop-shop mechanisms)

Đây là văn bản song ngữ VIỆT-ANH, để chúng ta tiện đọc để lấy thông tin và trao dồi tiếng Anh, có nhiều thuật ngữ mới lạ thành thử chúng tôi đưa vănbản này để chúng ta khi rãnh có thể đọc hiểu thêm thủ tục mới này …

50 thành ngữ kết hợp với attention

Chữ attention đi với các động từ khác nhau sẽ mang nghĩa khác nhau, và attention xuất hiện rất nhiều trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi người học nếu không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Chúng ta cùng xem Tập hợp …
EnglishVietnamUnknown