khong-co-viec-gi-kho-chi-so-long-khong-ben-dao-nui-va-lap-bien-quyet-chi-at-lam-len-tieng-anh-la-gi

Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm lên tiếng Anh là gì

Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm lên tiếng Anh là gì

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown