khi-nao-nop-ban-sao-co-chung-thuc-khi-nao-chi-can-ban-photo-kem-ban-chinh-de-doi-chieu

Khi nào nộp bản sao có chứng thực, khi nào chỉ cần bản photo kèm bản chính để đối chiếu

Khi nào nộp bản sao có chứng thực, khi nào chỉ cần bản photo kèm bản chính để đối chiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top