khi-nao-nop-ban-sao-co-chung-thuc-khi-nao-chi-can-ban-photo-kem-ban-chinh-de-doi-chieu

Khi nào nộp bản sao có chứng thực, khi nào chỉ cần bản photo kèm bản chính để đối chiếu

Khi nào nộp bản sao có chứng thực, khi nào chỉ cần bản photo kèm bản chính để đối chiếu

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown