Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

Điều cần biết về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Điều cần biết về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Giờ đây thuật ngữ “hợp pháp hóa lãnh sự” hay “chứng nhận lãnh sự” không còn xa lạ với mọi người vì hầu hết các hồ sơ xin định cư, kết hôn, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài…đều cần đến chứng nhận lãnh sự / hợp pháp hóa lãnh sự. Trong bài …

Điều cần biết về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Dịch tiếng lạ, dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tiếng lạ uy tín tại TPHCM

Dịch tiếng lạ, dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tiếng lạ uy tín tại TPHCM

Rất nhiều quý khách cần dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM nhưng nhiều ngôn ngữ hiếm, ngôn ngữ lạ phải dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự ngoài Hà Nội, bởi tại TPHCM không có đủ điều kiện công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự các ngôn ngữ …

Dịch tiếng lạ, dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tiếng lạ uy tín tại TPHCM

Scroll to Top