Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận độc thân

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận độc thân

Giấy chứng nhận độc thân là một trong những loại cần thiết khi bạn thực hiện việc kết hôn, có giao dịch liên quan đến việc định đoạt/chuyển nhượng tài sản…Trong trường hợp bạn kết hôn với người nước ngoài thì giấy chứng nhận độc thân cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Thủ …

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận độc thân

dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ kết hôn với người Malaysia

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ kết hôn người Malaysia

Hợp pháp hóa lãnh sự là một trong những thủ tục bắt buộc khi thực hiện việc kết hôn với người ngoại quốc, trong đó có người Malaysia. Bạn đang lo lắng về việc không biết phải bắt đầu từ đâu, chuẩn bị những hồ sơ gì, tiến hành thực hiện thủ tục như thế …

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ kết hôn người Malaysia

Scroll to Top