Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

hợp pháp hóa lãnh sự chứng nhận xuất xứ

Dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự chứng nhận xuất xứ

Certificate Origin hiểu theo nghĩa tiếng Việt là giấy chứng nhận xuất xứ. Đây là một trong những chứng từ đảm bảo về nguồn gốc của hàng hóa bắt buộc phải có khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Ngoài ra, còn một số chứng từ khác thường được hải quan yêu cầu xuất …

Dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự chứng nhận xuất xứ

Hợp pháp hóa lãnh sự Commercial Invoice

Hợp pháp hóa lãnh sự Commercial Invoice – hóa đơn thương mại

Commercial Invoice hay thường được gọi là Invoice là một hóa đơn thương mại trong giao dịch hợp tác quốc tế. Đây là chứng từ quan trọng sử dụng cho việc thanh toán số tiền hàng hóa giữa bên xuất và bên nhập khẩu. Tuy nhiên, hóa đơn thương mại chỉ được chấp nhận sử …

Hợp pháp hóa lãnh sự Commercial Invoice – hóa đơn thương mại

hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ công ty

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ công ty nhanh, chuẩn

Sau khi dịch bệnh suy giảm, các hoạt động thương mại giao lưu quốc tế tại Việt Nam cũng dần được phục hồi. Một số doanh nghiệp nước ngoài cũng trở lại thị trường Việt để đầu tư, hợp tác phát triển nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Hoạt động thương mại luôn là đầu tàu …

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ công ty nhanh, chuẩn

hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền cần biết

Ủy quyền là việc thỏa thuận giữa các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ đại diện bên ủy quyền thực hiện công việc được giao. Thông thường ủy quyền sẽ được thể hiện dưới dạng giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền, văn bản ủy quyền… Theo quy định pháp luật, giấy ủy …

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền cần biết

Scroll to Top