Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Mỗi thời điểm cụ thể khái niệm “Hợp pháp hóa lãnh sự là gì” được trình bày khác nhau. Để hiểu rõ về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, lý giải vấn đề tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài sử …

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM được chi phối theo nghị định 111/2011/NĐ-CP và thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn quy định về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể từ khâu điền tờ khai hợp pháp hóa …
EnglishVietnamUnknown