Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM được chi phối theo nghị định 111/2011/NĐ-CP và thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn quy định về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể từ khâu điền tờ khai hợp pháp hóa …