Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

Điều cần biết về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Điều cần biết về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Giờ đây thuật ngữ “hợp pháp hóa lãnh sự” hay “chứng nhận lãnh sự” không còn xa lạ với mọi người vì hầu hết các hồ sơ xin định cư, kết hôn, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài…đều cần đến chứng nhận lãnh sự / hợp pháp hóa lãnh sự. Trong bài …

Điều cần biết về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Dịch tiếng lạ, dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tiếng lạ uy tín tại TPHCM

Dịch tiếng lạ, dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tiếng lạ uy tín tại TPHCM

Rất nhiều quý khách cần dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM nhưng nhiều ngôn ngữ hiếm, ngôn ngữ lạ phải dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự ngoài Hà Nội, bởi tại TPHCM không có đủ điều kiện công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự các ngôn ngữ …

Dịch tiếng lạ, dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tiếng lạ uy tín tại TPHCM

miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các nước và giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới nhất

Chúng ta biết một tài liệu nước ngoài muốn được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam thì cần phải chứng nhận lãnh sự, sau đó được hợp pháp hóa lãnh sự và sau cùng thì dịch thuật công chứng. Tuy nhiên, không phải giấy tờ nào cũng cần phải hợp pháp hóa lãnh sự, …

Danh sách các nước và giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới nhất

Scroll to Top