Công chứng tư pháp

Điều kiện bản dịch công chứng trong ngày

Tuy tiêu đề Điều kiện bản dịch công chứng nhanh, cũng nói đến điều kiện công chứng thông thường (2-3 ngày tùy trường hợp). Để có bản dịch công chứng nhanh (CCN) TRONG NGÀY tại Bình Thạnh, TPHCM, Quý khách cần đáp ứng những điều kiện sau đây: …