Để dạy – học tốt trọng âm tiếng Anh

GD&TĐ – Theo cô Nguyễn Thị Đam (Trường THPH Bỉm Sơn, Thanh Hóa), kiến thức ngôn ngữ nói chung, kiến thức về trọng âm Tiếng Anh nói riêng đang được dạy trong chương trình THPT chỉ ở mức độ thực hành, không giải thích. Học sinh chỉ cần nghe và nhắc lại cho đúng một số từ cho sẵn.
Để dạy - học tốt trọng âm tiếng Anh

Nội dung về trọng âm Tiếng Anh chỉ được giới thiệu ở phần Language focus của các bài là Unit 3, Unit 4 và Unit 5 lớp 12. Học sinh chỉ được nghe băng về cách đọc trọng âm một số từ, một số câu và sau đó nhắc lại.

Tuy nhiên, trong các bài kiểm tra và các đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi học sinh giỏi, hoặc tuyển sinh vào đại học, cao đẳng lại thường có phần câu hỏi về trọng âm.

Khi dạy về từng phần, tôi thường chú trọng cách diễn đạt xem đưa phần nào dạy trước, trong hoàn cảnh nào… 

Nhưng quan trọng nhất vẫn là trọng âm của từ, phát âm chuẩn, nói tiếng anh hay, là cơ hội cho giáo viên dạy ngoại ngữ để thu hút được học sinh học tiếng anh, làm cho học sinh yêu thích môn học, và từ đó, giờ học sẽ đạt hiệu quả cao.

Qua tìm hiểu kết quả các bài kiểm tra của học sinh, cô Nguyễn Thị Đam nhận thấy học sinh thường không làm đúng các câu hỏi thuộc phần kiến thức về trọng âm; hầu hết học sinh khi nói Tiếng Anh đều không chú ý đến trọng âm của các từ, trọng âm của câu, mà chỉ nói một cách đều đều, điều này làm giảm đi hiệu quả của việc sử dụng Tiếng Anh.

Cô Nguyễn Thị Đam cho rằng, có thể cao hiệu quả giao tiếp tiếng Anh cho học sinh lớp 12 bằng một số phương pháp dạy đánh dấu trọng â, cụ thể như sau:

Sử dụng dấu nhấn trọng âm cho các từ mới

Khi dạy từ mới, giáo viên cần luôn chú trọng đến trọng âm của các từ bằng cách sử dụng dấu nhấn trọng âm cho các từ mới đó và yêu cầu học sinh phải ghi cả phần đó vào vở.

Khi cho học sinh đọc từ, cũng cần chú ý sửa cho học sinh nếu thấy các em đọc chưa đúng trọng âm bằng cách phát âm lại chính xác từ bị các em đọc sai và yêu cầu các em đọc lại cho đúng.

Chú ý nói đúng trọng âm và ngữ điệu

Khi sử dụng Tiếng Anh, giáo viên luôn chú ý nói đúng trọng âm và ngữ điệu để hướng và tạo cho học sinh thói quen nghe một cách chính xác.

Để làm được điều này, bẩn thân người giáo viên phải tự rèn luyện kĩ năng nói của mình sao cho thật chuẩn bằng nhiều cách như: Nghe và luyện theo băng, sử dụng từ điển để tra những từ mình chưa chắc chắn, nghe các chương trình phát bằng Tiếng Anh trên truyền hình hoặc radio,…

Chia nhóm

Đây là biện pháp được sử dụng trong các tiết Language focus của Unit 3, Unit 4 và Unit 5.

Thời gian dành cho phần stress position trong mỗi tiết Language Focus chỉ từ 10 đến 15 phút nên chỉ đủ thời gian cho học sinh nghe băng và lặp lại cách phát âm của các từ.

Giáo viên không có thời gian để giải thích cho học sinh một số quy tắc chung liên quan đến trọng âm. Vì vậy học sinh chỉ nắm được trọng âm của những từ có trong sách giáo khoa.

Do dó trước mỗi tiết dạy Language Focus của các Unit 3, Unit 4 và Unit 5, giáo viên yêu cầu học sinh xem trước phần “stress position” ở nhà, chia lớp thành các nhóm gồm 6 học sinh và yêu cầu các nhóm tìm thêm các từ có cách thức nhấn trọng âm tương tự, viết dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm về trọng âm vào bảng phụ trước. Mỗi nhóm chuẩn bị 3 câu hỏi.

Ở lớp, cô Nguyễn Thị Đam tiến hành dạy phần trọng âm như sau:

Trước tiên, cho học sinh nghe băng 1 lần để nhận biết trọng âm của các từ sau đó yêu cầu học sinh nhắc lại theo băng 2 lần;

Kiểm tra lại vị trí trọng âm của các từ xem học sinh đã nắm được chưa;

Cho học sinh nghe phần “ Practise reading aloud the sentences” và gọi một số học sinh đọc lại;

Cuối cùng , tổ chức cho các nhóm trao đổi bảng phụ với nhau, làm bài tập trên các bảng phụ đó.

Sử dụng bài tập trắc nghiệm về trọng âm

cô Nguyễn Thị Đam cho rằng, đây là biện pháp quan trọng nhất dựa theo câu thành ngữ “Practice makes perfect”.

Trước mỗi giờ học, giáo viên chuẩn bị trước 2 câu hỏi trắc nghiệm về trọng âm với yêu cầu “Choose the word whose stress is differently placed from the other words”.

Các từ được chọn trong 2 câu hỏi này là những từ sẽ được sử dụng trong giờ học đó. Hai câu hỏi này có thể viết trước ở bảng phụ, hoặc soạn trên bài giảng điện tử để trình chiếu trên máy chiếu.

Cuối mỗi giờ học, cô Đam dành từ 30 giây đến 1 phút để học sinh trả lời hai câu hỏi đó và phát âm những từ ở trong hai câu hỏi đó. Học sinh nào có đáp án đúng và phát âm chính xác trọng âm của các từ đó sẽ nhận được một phiếu điểm thưởng.

Phiếu này dùng để cộng điểm cho học sinh vào các bài kiểm tra 15 phút hoặc kiểm tra miệng theo tỉ lệ: Từ 2 phiếu đến 6 phiếu = 1 điểm bài kiểm tra 15 phút, hoặc KT miệng.

Biện pháp này được thực hiện trong các giờ dạy của 16 đơn vị bài học. Như vậy sau mỗi tiết học, học sinh sẽ nắm được trọng âm của 8 từ qua 16 đơn vị bài học, với 640 từ.

Cô Đam cho biết, khi thực hiện biện pháp này, học sinh muốn trả lời đúng và đọc đúng thì sẽ phải chú ý lắng nghe hơn. Đồng thời phiếu điểm thưởng có tác dụng kích thích học sinh chú ý học tập, hăng hái xung phong trả lời câu hỏi.

Một số quy tắc đơn giản và dễ nhớ về trọng âm

Để giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và khắc sâu hơn kiến thức về trọng âm Tiếng Anh, cô Đam đã đưa ra một số quy tắc đơn giản và dễ nhớ về trọng âm để học sinh luyện tập:

Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đối với động từ, nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất, thường là các đuôi er, en, ow,..

Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm ở âm tiết đầu.

Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm.

Đối với động từ 3 âm tiết: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì trọng âm rơi vào âm tiết hai.

Trọng âm rơi vào trước âm tiết đứng trước các phụ tố: –ic, ical-sion, tion, ity, ial, ially, itive, logy, graphy, try. Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse, RAINcoat, BEDroom……

Tính từ ghép có từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, tận cùng –ED:

Tính từ ghép co trọng âm rơi vào âm tiết đầu:

Ngoại lệ: duty- free snow- white

Các trạng từ và động từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Trọng âm ở các từ chỉ số đếm: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: THIRty, NInety,..; trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: thirTEEN, eighTEEN,……

Một số từ vừa là danh từ, vừa là động từ thì: Đối với danh từ, trọng âm rơi vào âm tiết thì nhất; đối với động từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Trọng âm thường rơi vào âm tiết đứng cách hậu tố – ate, – ary một âm tiết.

Lưu ý: Tiếp đầu ngữ không làm thay đổi trọng âm chính của từ; các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu; các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu…

Hải Bình (ghi)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top