Đà Nẵng tổng kết công tác chứng thực

(Cadn.com.vn) – Tại hội nghị Tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra ngày 29-7, Sở Tư pháp đánh giá những năm qua, công tác chứng thực đã đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đáp ứng các yêu cầu chứng thực của tổ chức và công dân… qua đó góp phần phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.  Theo thống kê, từ tháng 6-2007 đến tháng 3-2014 tại TP Đà Nẵng đã chứng thực bản sao chính 8.842.137 trường hợp, chứng thực chữ ký người dịch 43.844 trường hợp, chứng thực chữ ký văn bản, giấy tờ 92.233 trường hợp, chứng thực hợp đồng, giao dịch 50.693 trường hợp… Tổng lệ phí thu được 38.335.623 đồng.

> Công ty dịch thuật tphcm > Dịch tiếng Hoa > Làm hộ chiếu

Đà Nẵng tổng kết công tác chứng thực
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng phát sinh những hạn chế, bất cập cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới, như: hoạt động chứng thực được điều chỉnh bởi quá nhiều nghị định, thông tư và các công văn hướng dẫn gây khó khăn cho cả người làm công tác chứng thực và người dân… Do đó, Chính phủ cần nghiên cứu, rà soát, hệ thống các văn bản liên quan để trình Quốc hội ban hành Luật Chứng thực quy định thống nhất hoạt động chứng thực.

Hồng Thanh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top