convent, monastery

Phân biệt cách dùng convent, monastery

–    The monastery is famous for a fine liqueur made hy the monks.

Tu viện này nỗi tiếng về loại rượu ngon do các thầy tu làm.

(Không dùng  * convent*)

(monastery là Tu viện nơi các Thầy tu ở)

–     Some of the nuns from the convent teach in the local schools.

Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt công chứng trong ngày

Một số nữ tu của tu viện này dạy học trong các trường làng.

(Không dùng  *monastery*)

(convent là tu viện kín dành cho các nữ tu sĩ)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh công chứng tại Bình Thạnh, dịch tiếng Pháp công chứng tại Bình Thạnh

Scroll to Top