college, university

Phân biệt cách dùng college, university

–    Ann’s at York University.

Ann học tại đại học tổng hợp York.

(Không dùng  * college*)

(- an institution that awards degrees: một viện có cấp bằng.)

–     Our daughter started college last October.

Con gái chúng tôi bắt đầu học cao đẳng tháng 10 năm ngoái.

–     Joe’s at college for three years to study engi­neering.

Joe học ngành kỹ sư 3 năm ở trường cao đẳng

(Không dùng  *to college*)

–    Joe’s going to college next October.

Tháng 10 tới Joe bắt đầu học cao đẳng

(Không dùng  * in/at the college*. *to the col-

(= Ở nước Anh, bất cứ một trường đại học nào cũng không nhất thiết phải cấp bằng; một university có thể bao gầm nhiều colleges; một số trường từ dùng College để đặt tên, ví dụ: Eton College)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Trung, dịch tiếng Nhật

Scroll to Top