1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

collect, pick/gather

Phân biệt cách dùng collect, pick/gather

–    Professional growers keep apple trees small so that picking/gathering the fruit is easy.

Những nhà trồng trọt chuyện nghiệp giữ cho cây táo nhỏ để dễ hái trái.

(Không dùng  *collecting*)

(= take fruit/flowers while they are growing: hái hoa quả trên cây)

–    Once a year I volunteer to collect money for cancer research.

Mỗi năm, tôi tình nguyện đi thu tiền để ủng hộ cho việc nghiên cứu bệnh ung thư.

(Không dùng  *pick* * gather*) (= bring together from different sources: mang về từ nhiểu nguồn khác nhau)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Trung, dịch tiếng Nhật

collect, pick/gather
1 (20%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}