Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BREWERY HG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BREWERY HG
MASAN BREWERY HG CO.,LTD
Khu công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Nguyễn Thiều Nam
6300259029 (06-02-2015)
6300259029