Đồng Tháp

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Tên giao dịch (tiếng Anh): IMEXPHARM
Địa chỉ: Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400384433 (01-08-2001)
Giấy phép kinh doanh: 1400384433
Quốc gia- tỉnh:
Trường THPT Châu Thành 2 (Đồng Tháp)
Tên công ty – Mã số thuế: Trường THPT Châu Thành 2 (Đồng Tháp)
Tên giao dịch (tiếng Anh): Chau Thanh 2 High School
Địa chỉ: 75, QL 80, TT Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 72, National Highway 80, Cai Tau Ha Townlet, Chau Thanh District, Dong Thap Province
Mã số thuế: 1400688706
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh: