Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities
Địa chỉ:
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top