Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City University of Transport
Địa chỉ:
Campus 1: Number 2, D3 street, Ward 25, Binh Thanh Disctrict, HCMC.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown