Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City University of Transport
Địa chỉ: Campus 1: Number 2, D3 street, Ward 25, Binh Thanh Disctrict, HCMC.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown