TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tên giao dịch (tiếng Anh): UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Địa chỉ: Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh city
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): DƯƠNG ANH ĐỨC
Mã số thuế: 0304553197
Giấy phép kinh doanh: 0304553197 – ngày cấp: 16/09/2006
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

EnglishVietnamUnknown