TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Tên công ty – Mã số thuế:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Địa chỉ:
1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hà Nội, Bách Khoa Hai Bà Trưng Hà Nội
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown