TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Tên giao dịch (tiếng Anh): HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hà Nội, Bách Khoa Hai Bà Trưng Hà Nội
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

EnglishVietnamUnknown