Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Justice of Ho Chi Minh City
Địa chỉ:
141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
141-143 Pasteur Street, Ward 6, District 3, Hochiminh City
Mã số thuế:
0301464968 (08/07/2002)
Ngành nghề chính:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Giấy phép kinh doanh:
2319/UB-NC
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top