NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
Tên viết tắt: VietinBank
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

EnglishVietnamUnknown