Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam National University, Ho Chi Minh City
Địa chỉ: Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 84.8 37242181 – 37242160
Fax: 84.8 37242057
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown