Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam National University, Hochiminh City
Địa chỉ:
Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại:
84.8 37242181 – 37242160
Fax:
84.8 37242057
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top